SEO v roce 2023

Oblast SEO a PPC optimalizace je obor velmi dynamický, kde je potřeba neustálé aktualizace znalostí a vědomostí proto, aby dané aktivity měli šanci na úspěch. A to hlavně aktivity pro klienty a jejich úspěch. V jednotlivých „podkapitolách“ tohoto Menu se budu snažit vás upozorňovat na zajímavosti a změny, které do této oblasti zasahují a snad i zasahovat budou. Nepovažuji se za románového spisovatele, ale pro SEO a koneckonců i PPC je tvorba textů velmi důležitou součástí komplexního řešení. Teprve čtenář se stává zákazníkem a dobrý SEO text (který má být i součástí PPC reklamy) tomuto přerodu pomáhá.

SEO trendů pro rok 2023 je několik, většina z nich bude určitě zásadní dle jednotlivých provozovatelů WEBu a jejich konkrétního zaměření. Priority se budou určitě lišit v závislosti na konkrétní oblasti podnikání nebo obchodu, ve které se daná webová stránka realizuje. Nicméně, základní SEO trendy pro rok 2023 by se daly seřadit následovně:

Trendy SEO v roce 2023.

SEO a PPC Optimalizace v roce 2023

E-A-T faktory; E-E-A-T faktory hodnocení

Využívání tzv. E-A-T faktorů, tedy = Expertise, Authority, Trustworthiness je stále více zásadní pro vyhledávače, aby mohly posoudit kvalitu obsahu na webových stránkách a rozhodnout o jejich pozici ve výsledcích vyhledávání SERP. Expertise = Webové stránky by měly mít kvalitní obsah napsaný odborníky s relevantními zkušenostmi v oboru. Authority označuje a hodnotí autoritu a vliv autora na dané téma a Trustworthiness znamená důvěryhodnost obsahu k danému tématu. E-A-T faktory jsou zásadní pro úspěch v oblasti SEO a očekává se, že tento trend se bude v roce 2023 dále posilovat. 

Aktualizace: Dne 12.4.2023 vydal Google aktualizaci hodnocení recenzí v rámci Google April 2023 Reviews Update. Aktuální revize hodnocení navazuje na definici E-A-T. V nové aktualizaci kritérii tedy Google přichází s tím, že je důležité  dvojité E, tedy E-E-A-T, které bylo formálně publikováno v prosinci 2012. Význam zkratky E-E-A-T je uveden v SEO aktualitách pod názvem „Google aktualizace hodnocení recenzí – EEAT.

Umělá Inteligence, ChatGPT a spol.

V roce 2023 je trend v SEO zatím naprosto jednoznačný – „Umělá Inteligence„. A to ve všech jejich podobách. Může pomáhat při tvorbě SEO textů, může optimalizovat PPC reklamní titulky, které budou nejen SEO, ale i obchodně na jedničku, atd. Současně je potřeba mít na paměti, že produkt, službu, řešení nám sama o sobě neprodá ani nevymyslí. Rozhodně bude mít AI rostoucí význam v oblasti optimalizace pro vyhledávače. Díky pokroku v této oblasti lze očekávat, že bude lépe možné analyzovat velké množství dat a identifikovat faktory ovlivňující pozici stránek ve výsledcích SERP a ve výsledku i zlepšení konverzního poměru, úspěšnosti daného WEBu. Třeba ChatGPT vám může vygenerovat libovolně dlouhý text i se smysluplným obsahem. Spisovatele to z ní ani z vás (zatím) neudělá. Ale dovedu si představit, že základní kostru románu už dodá dobře, to ano. A je na spisovateli, jestli z toho románu bude bestseller, nebo ne.

Google Analytics 4

Dalším důležitým tématem v oblasti SEO a PPC Optimalizace bude Google Analytics 4 – GA4. Nová forma Analytiky návštěv, návštěvníků i úspěšnosti konverzí. Nová verze Analytiky obsahuje nově pojaté funkce pro sledování chování uživatelů na webových stránkách a umožní hloubkovou analýzu vlivu jednotlivých vstupních kanálů, PPC reklamních kampaní, sestav ale i vyhledávaných slovních spojení na návštěvnost WEB stránek. V nové verzi analytiky dochází ke změně principů měření a přípravy analytických cílů a konverzí. Pokud se ponoříte do detailů GA4, zase tak zásadní změna v analytice jako celku to není. Na druhou stranu bez úprav a správného nastavení měření to nepůjde. Kdy naposledy jste upravovali nastavení Universal Analytics na vašem WEBu? A že potom byla pro vás zásadní hlavně ta data, která „to potom“ monitoruje? No tak vidíte, ona se ta práce vložená do nastavení GA4 vyplatí, pracujete na něčem, co nám tady nějakou dobu zcela jistě vydrží.

Optimalizace pro návštěvníky z mobilních zařízení

Optimalizace UX pro mobilní zařízení bude stále důležitější. Stále více uživatelů vyhledává a používá internet přes mobilní zařízení. Webové stránky by měly být rychlé a dobře přizpůsobené pro tyto uživatele, aby nabízely uživatelsky přívětivý zážitek a zajistily odpovídající rychlost a vhodnou reakci. Trend bude zcela jistě v roce 2023 i nadále posilovat. Je dnes v podstatě jistotou, že na komerčně úspěšném WEBu je návštěvnost z mobilních zařízení více jak 50% a přes 70% není výjimkou. Při UX optimalizaci v rámci SEO je proto naprosto zásadní analyzovat dopady úprav pro mobilní uživatele.

Legislativní změny Cookies

Již v roce 2022 museli provozovatelé WEBů reagovat na formální požadavky stran Cookies. Tyto změny mají vliv na způsob, jakým jsou monitorováni uživatelé a jejich chování na webových stránkách. Určitě je nezbytné těmto změnám věnovat pozornost, zvláště v oblasti PPC Optimalizace.

Využívání hlasových asistentů, atd.

SEO v roce 2023 bude ovlivňováno i růstem využívání hlasových asistentů, jako jsou Siri nebo Google Assistant. Tento trend bude vyžadovat optimalizaci webových stránek pro hlasové vyhledávání. Pod tímto si můžeme představit například úpravy stylu psaní a obsahu, který je bližší přirozené konverzaci.

Ivo Ščuka fotografie

Zadejte svůj email 📧, odhlásit se můžete vždy 😎