Google Webmaster Tools

Google Webmaster Tools - dnes Google Search Console.

Prostředí Google Webmaster Tools, případně Google Webmasters Tools nyní známe již pod názvem Google Search Console Tools… To je služba, kterou je možné analyzovat chování vašich stránek v rámci prostředí vyhledávače Gloogle. Jak sám název říká, služba je určena pro správce webu. V našem případě je tím myšlen někdo analyticky myslící, kdo ví, že stránky se netvoří pro okrasu a prezentaci. A kdo má za úkol zajistit dobrou indexaci a možnosti vyhledání příslušného obsahu. Tento nástroj slouží ke kontrole stavu jednotlivých stránek, ukazuje jejich případný chybový stav, indexaci stránek a podobně. V našem případě je u GWT/GSC důležité i propojení se službou Universal Analytics, respektive Google Analytics 4.

Mimochodem, Google už dokonce indexuje i překlep „Gogole Webmaster Tools“ 😊.

Pro rozbor stavu WEB stránek je tato služba mimořádně důležitá hlavně proto, že se vlastně jedná o informaci jak vás vidí Google. 
Tedy jak si stojí stránky dle interních informací vyhledávače. V rámci Google Webmaster Tools/Search Console se tak dozvíme:

  • Které stránky již jsou nebo naopak ještě nejsou a)navštíveny GoogleBot robotem … a také zaindexovány. Pozor – to není totéž!
  • Jestli indexaci některých stránek něco brání
  • Můžeme požádat o indexaci = požádat, nikoliv zaindexovat
  • Aktivně nabídnout Google seznam vašich stránek spořádaně připravený v souboru Sitemap
  • Zjistit seznam adres, ze kterých existuje zpětný prolink na vaše WEB stránky
  • a spoustu dalších informací které vám mohou pomoci při zlepšování stavu vašich WEB stránek.

 Stránky Search Console vám ve spolupráci s PageSpeed Insights navíc poskytnou informace o tom, zda technické parametry vašeho WEBu odpovídají požadavkům, respektive představám o parametrech kvalitního WEBu dle Google. No a v neposlední řadě lze ze stránek Search Console zjistit klíčová slova, v tomto případě tedy spíše hledané výrazy, na základě kterých byly vaše stránky navštíveny v rámci přirozeného vyhledávání Google. [Levé Menu -> Výkon-> Dotazy]

Další články

Ivo Ščuka fotografie

Zadejte svůj email 📧, odhlásit se můžete vždy 😎