SEO v roce 2024

SEO a PPC optimalizace jsou extrémně dynamické oblasti. Neustále aktualizujete své znalosti a dovednosti, abyste  dosáhli dobrých výsledků s vašim WEBem. V jednotlivých sekcích mého WEBu upozorňuji na novinky a změny, které ovlivňují jak oblast SEO, tak i PPC. V roce 2023 jsem předpokládal, že se v SEO trendech zaměříme na umělou inteligenci a novou analytiku Google Analytics 4. Zmínil jsem i hodnotící faktory E-A-T, které se po dubnové aktualizaci rozšířily rozšířily na E-E-A-T. Pro rok 2024 očekávám další rozvoj umělé inteligence, jako je Bing Copilot i u nás, OpenAI ChatGPT 4.5 pro širší veřejnost ale i další alternativy AI. S každým novým Google Core Update se opět (opakovaně?) bude diskutovat, zda je SEO už za zenitem, nebo naopak stále důležitější.

Pokud nebudu znát, jak vyhledávače jako Google, Bing, Seznam nebo jiné hodnotí mou stránku, nebudu moci správně posoudit její kvalitu ani navrhnout kroky ke zlepšení. Pokud to neudělám já, pravděpodobně to udělá moje konkurence.

SEO v roce 2024

SEO a PPC Optimalizace v roce 2024

Široké využití AI v nejrůznějších oborech

Umělá inteligence (AI) se stává stále populárnější. Generuje texty ale i strojový kód pro realizaci aplikací, má k dispozici nové PlugIny pro napojení na systémy AI, což umožňuje zákazníkům řešit úlohy, které byly ještě před pár lety vyhrazené lidem. Klasifikace zákaznických dat, vytváření obsahu, to vše zvládá vyškolený uživatel umělé inteligence bez problémů. AI dnes pomáhá s vývojem nových mobilních aplikací pomocí rozhraní API na OpenAI s ohromující rychlostí.

Umělá Inteligence, ChatGPT a spol. pro SEO?

Trend v SEO pro rok 2024 je naprosto jednoznačný  – „Umělá Inteligence„. Pomáhá při tvorbě SEO textů, optimalizuje PPC reklamní titulky, které jsou nejen SEO, ale i obchodně na jedničku, atd. Musíme si uvědomit, že AI sama o sobě neprodá ani nevymyslí produkt, službu, řešení. AI bude mít zcela jistě rostoucí význam právě v oblasti oblasti optimalizace pro vyhledávače. Díky pokroku v této oblasti již dnes AI dobře analyzuje velké množství dat a identifikuje faktory ovlivňující pozici stránek ve výsledcích SERP. A tedy ve výsledku pomůže ke zlepšení konverzního poměru a úspěšnosti daného WEBu. Kategorizaci a „clustering“ klíčových slov již dnes připraví ke spokojenosti SEO specialistů. Samozřejmě s vědomím faktu, že finální slovo má vždy právě ten SEO specialista. ChatGPT může vygenerovat skoro libovolně dlouhý text. Akorát je na zvážení, jestli se smysluplným obsahem. Bing Copilot připraví i profesionálně navrženou odpověď mailem nebo upraví vaše CVčko. Spisovatele to z nich ani z vás (zatím) neudělá. Ale mám osobně ověřeno, že i ten základ textů výrazně zvyšuje efektivitu práce. A je na uživateli, jestli z toho románu bude bestseller, nebo je popsaný papír. Tedy papír, WEB stránka 😎

E-A-T faktory; E-E-A-T faktory hodnocení

Tzv. E-A-T faktory, tedy = Expertise, Authority, Trustworthiness, které jsou stále více zásadní pro vyhledávače, aby mohly posoudit kvalitu obsahu na webových stránkách a rozhodnout o jejich pozici ve výsledcích vyhledávání SERP. Expertise znamená, že webové stránky by měly mít kvalitní obsah, který jsem napsal jako odborník s relevantními zkušenostmi v oboru. Authority označuje a hodnotí mou autoritu a vliv na dané téma a Trustworthiness znamená důvěryhodnost mého obsahu k danému tématu. E-A-T faktory jsou zásadní pro můj úspěch v oblasti SEO a očekávám, že tento trend se bude v roce 2024 i nadále posilovat. Dne 12.4.2023 vydal Google aktualizaci hodnocení recenzí v rámci Google April 2023 Reviews Update. Tato revize hodnocení navazuje právě na definici E-A-T. V nové aktualizaci kritérii tedy Google přichází s tím, že je důležité  dvojité E, tedy E-E-A-T, které bylo formálně publikováno v prosinci 2012. Význam zkratky E-E-A-T uvádím v SEO aktualitách pod názvem „Google aktualizace hodnocení recenzí – EEAT.“ Asi vás nemusím moc přesvědčovat o významu této úpravy – reagující na zvyšující se podíl obsahu internet stránek generovaného pomocí AI. Jak jinak zvýšit kvalitu poskytnuté odpovědi uživateli vyhledávače než tím, že mu nabídnu prioritně obsah právě toho tvůrce, který ten obsah vytvořil sám, s vlastní a osobní zkušeností = tedy E-E-A-T.

Lokální EEAT faktory

Google Analytics 4

V oblasti SEO a PPC optimalizace se v roce 2024 zcela jistě zaměříme na zdokonalení analytických možností, které poskytuje Google Analytics 4 – GA4. Tuto novou verzi analytického nástroje Google zavedl v průběhu roku 2023 a GA4 přináší nové možnosti sledování návštěvnosti, chování uživatelů ale i úspěšnosti „nových“ konverzí. Postupně jsem se seznámili s rozdílem mezi “okamžitým opuštěním stránky” a “Průměrnou dobou zapojení”. Pro provozovatele webu, kteří stále nevyužívají potenciál GA4 na maximum, může být nepříjemná absence některých informací z původních Universal Analytics. Nová verze analytiky od Google přitom přichází s inovativními funkcemi, které mi umožňují podrobnou analýzu vlivu různých vstupních kanálů, PPC kampaní, sestav a vyhledávacích dotazů na návštěvnost webových stránek.

Změny v základních principech měření a nastavení analytických cílů a konverzí, které přináší GA4, ukazují, že i když není podrobné pochopení GA4 revolučním krokem v celkové analýze WEBu, jeho správné nastavení a úpravy jsou klíčové. Kdy jste naposledy upravili „konverzní akce“ pomocí GA4 na vašem webu? Jsou pro vás data z návštěvnosti a konverzí rozhodující? Správné nastavení GA4 mi umožňuje pracovat s daty tak, aby mi nová analytika opravdu sloužila.

Optimalizace pro návštěvníky z mobilních zařízení

Optimalizace uživatelského zážitku (UX) pro mobilní zařízení se stává stále zásadnější. Počet uživatelů, kteří vyhledávají a prochází internet pomocí mobilních zařízení, neustále roste. WEB stránky musím optimalizovat pro rychlost mobilního načítání a často je šít na míru pro tyto uživatele. Těmto uživatelům musím poskytnout plynulý uživatelský zážitek a zaručit rychlost a efektivitu při procházení stránek. A tento trend se bude v roce 2024 stále posilovat. Dnes je téměř zaručeno, že více než 50% návštěvnosti na vašem WEBu pochází z mobilních zařízení, přičemž hodnota nad 70% není výjimkou. Při UX optimalizaci v rámci SEO jproto klíčové pečlivě analyzovat dopady všech úprav pro mobilní uživatele.

Pokles popularity placených reklam a důraz na organické vyhledávání

V roce 2024 se očekává pokles příjmů z placených reklam.
Tak s tímto tvrzením tedy nesouhlasím. Naprostá většina, vlastně 100% (známých a používaných) systémů umělé inteligence patří firmám, které současně provozují PPC systémy. Již na počátku využívání AI jsem tvrdil, že nejdůležitější bude najít vhodnou formu, jak s umělou inteligencí vydělávat – její monetizace. Ano – předplatné od lepší verze, API rozhraní, tokeny, firemní instalace, to všechno je asi logická cesta. Ale myslíte si, že Google nebude chtít dále provozovat Google Ads? Tomu nevěřím. Právě naopak. Firmy, které provozují PPC systémy, nabídnou AI ke zlepšení kvality reklamních textů svých zákazníků. To zvýší konkurenci a logicky i ceny. Firmy se také budou více soustředit na organické vyhledávání, to ano 👍👍😎. Ale hlavním důvodem bude obecné zvýšení kvality obsahu WEBů i díky AI nástrojům, které budou k dispozici profesionálům pro SEO.

Využívání hlasových asistentů, ale i Search Generative Experience (SGE)

SEO v roce 2024 bude znamenat i pokračující tlak na optimalizaci z pohledu růstu využívání hlasových asistentů, jako jsou Siri nebo Google Assistant. Tento trend vyžaduje, abych optimalizoval webové stránky pro hlasové vyhledávání, zvláště u WEB stránek zaměřených na přímý prodej, eshopů. Můžeme si tento trend představit například jako úpravy stylu psaní a obsahu, který je bližší přirozené konverzaci – a jsme zase u úprav blízkým AI. Prostě využívání umělé inteligence se bude prolínat naprosto vším. Z pohledu SEO pak budu já osobně zvědavý na nový způsob vyhledávání – Search Generative Experience (SGE) – který je právě založen na generativní umělé inteligenci.

TOP SEO 2024 - lokální SEO a kvalita obsahu

V roce 2024 očekávám zvýšený důraz na kvalitní obsah, který bude zaměřen na relevanci, aktuálnost a hodnotu pro uživatele. To pro vás není nic překvapivého, že? Ale zvláště pro lokální řešení obsahu, lokální SEO. Právě kvůli předpokládanému zvýšení kvantity obsahu budu potřebovat (muset!) zdůraznit své vlastní zkušenosti a odbornost v dané problematice. A ano – opět se dostáváme k několikrát zmiňované strategii EEAT. Je totiž jasné, kam směřuje a proč Google tuto strategii definoval. Protože kvantita neznamená kvalitu. Jako uživatel vyhledávače požaduji jasnou a přesnou odpověď, maximálně variantu odpovědi. Nemám zájem se probírat desítkami WEBů s textem, který mi nepřináší žádnou užitečnou hodnotu. Optimalizace webů pro specifické lokality a použití lokalizovaných klíčových frází se stanou ještě důležitější. Jako způsob, jak zlepšit své konkurenční postavení v rámci SERP. Koneckonců alternativní obsah na úrovni národních domén nadnárodních výrobců a firem je již dnes přece docela běžný …

SEO trendy a doporučení pro rok 2024

Jako SEO specialista jsem pro vás prozkoumal internet a zde jsou nejdůležitější aspekty pro zákaznické SEO na základě odpovědí zhruba 3000 SEO odborníků. Shodujeme se jak v oblastech, tak i v rámci priorit 👍😎:

    • E-E-A-T jako reálná hodnota obsahu: AI může zefektivnit tvorbu obsahu, vytváření vynikajícího konkurenčního obsahu se stává stále náročnějším. 
    • Naplňování SEO strategie: Na první pohled to nemusí být zřejmé, ale SEO také stojí čas a peníze. Rozpočty velmi často bojují s konkurencí nebo i změnami SERP kritérií. 
    • Generativní AI a AI software: Na trhu se objevuje stále větší počet aplikací využívajících umělou inteligenci. V důsledku jejího využívání se sice zhoršuje predikce SEO aktivit, současně ale existuje reálný potenciál jejího využití pro nové pracovní a marketingové postupy a strategie.
    • Práce s logickou stavbou WEBu, hlavní stránky a tematické souhrny: Zlepšení struktury WEBu díky rozdělení na hlavní stránky jednotlivých témat a tematické okruhy. Interní odkazování a on-page SEO. Relativně základní SEO aktivity, které ale často skýtají velký prostor pro zlepšení. 

Zdá se vám to málo? No to ani náhodou! Každý tenhle bod znamená spoustu SEO práce na vašem obsahu. Tak směle do toho i v roce 2024 !

Ivo Ščuka fotografie

Zadejte svůj email 📧, odhlásit se můžete vždy 😎