Klíčová slova v textu

Klíčová slova v textu jsou zásadním parametrem pro schopnost vyhledávačů najít můj text v té obrovské záplavě informací na Internetu. Bavím se primárně o systémech PPC reklamy a nebo SEO optimalizace WEB stránek. V jiných systémech, například v rámci programovacích jazyků mají (nebo mohou mít) klíčová slova v textu úplně jiný význam. Klíčové slovo v textu definuje ten předmět, tu službu, kterou chci mému zákazníkovi nabídnout, o čem jej chci informovat. Klíčová slova v textu spouští všechny ostatní aktivity. Podmínka nezbytná, nikoliv však dostačující.

Problematika PPC reklamních systémů a využití klíčových slov je velmi komplexní. Hlavním důvodem je fakt, že na internetu s mým klíčovým slovem opravdu, ale opravdu nejsem sám. Vždy, dovolím si tvrdit ve 100% případů, bude někdo, kdo nabízí podobnou službu nebo podobné zboží. A já se musím vypořádat s faktem, že i když jsem si jistý, že to moje je nejlepší, nejrychlejší, nejvýkonnější nebo alespoň nejhezčí, totéž tvrdí má konkurence.

Ani málo, ale ani moc!

V pionýrských dobách vyhledávačů tyto vlastně jen evidovaly výskyt klíčových slov v textu a třídily podle toho. Dnes je logika třídění a evidence jednotlivých WEBů součástí velmi komplexní a sofistikované analytiky všech PPC systémů. Současně je potřeba klíčová slova v textu umístit i do reklamních sloganů, titulků, textu vlastního sdělení, které je součástí PPC reklamy. PPC systém Google Ads umožňuje polo-automatický výběr těch nejvhodnějších titulků a doprovodných textů v rámci jednotlivých reklam, atd. Samozřejmě i zde platí, že čím vyšší marketingový rozpočet, tím lépe pro zobrazení a tedy i šance podchytit nového zákazníka. Na druhou stranu – není nezbytně nutné mít rozpočet nadnárodní korporace abych byl vidět. Jen si to musím odpracovat.  

Další články

SEO optimalizátor

Vysvětlení toho názvu je jednoduché. SEO - Search Engine Optimisation a Optimalizátor je zkomolenina češtiny. Ani nevím,...

Návrhy klíčových slov

Návrhy klíčových slov jsou podmínkou fungování WEBu. Klíčová slova se rozdělují na ta, která použijeme u PPC...

Google Tag Manager návod

Google tag manager ADMIN prostředí pro správu značek a kódu systémů, které jsou potřeba pro součinnost WEB...

Jednou za čas info do mailu?

Tak ho zadejte, odhlásit se můžete vždy 📧