Viditelnost webových stránek: Technické SEO je základem!

Technické SEO faktory Google jsou...

Před tím, než se pustíme do detailní optimalizace (SEO) obsahu vašeho webu je klíčové vyřešit veškeré technické nedostatky dle pravidel SEO. Toto nevyplývá pouze z mých zkušeností, ale potvrzují to i významné osobnosti jako Martin Splitt, John MuellerGary Illyes z Google. SEO zahrnuje proces optimalizace vašich webových stránek tak, aby dosáhly lepšího umístění ve výsledcích vyhledávačů vyhledávačů (SERP). To dále zahrnuje úpravy faktorů jak na stránce (ON-PAGE), tak i mimo ni (OFF-PAGE). Mezi klíčové faktory, jež je třeba upravit přímo na stránce, patří kvalita a struktura obsahu, výzkum a optimalizace klíčových slov, nadpisy a meta popisy, záhlaví, optimalizace obrázků, interní odkazy a struktura URL. Tyto parametry důkladně analyzuji při SEO Auditu. Mezi důležité faktory mimo samotnou stránku patří získávání zpětných odkazů, aktivita na sociálních sítích, zmiňování značky, hostování na blogu jiných a budování vztahů s influencery. Tento souhrn přináší přehled o důležitosti technického SEO a jeho vlivu na hodnocení vašeho webu ve vyhledávačích.

SEO imagination scuka.cz

Hodnotící faktory Google

1. Proč jsou technické SEO faktory důležité?

Viditelnost vašich webových stránek na vyhledávačích je zásadním předpokladem technické SEO optimalizace. Nedostatečně optimalizované technické SEO faktory mohou vést k vysoké míře opuštění stránek (bounce rate). Tento jev není v souladu s cíli vyhledávačů, které se snaží co nejlépe odpovídat potřebám uživatelů během jejich hledání. Vysoký bounce rate tudíž nepříznivě ovlivňuje pozici vašich webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Nedostatečná technická optimalizace, zejména pokud jde o strukturu stránek, může vést k jejich obtížné indexovatelnosti. To pak vede k nižšímu umístění ve výsledcích vyhledávání (SERP). Tím pádem může dojít ke snížení návštěvnosti i konverzního poměru (konverzí) vašich webových stránek. Je kritické zajistit technickou optimalizaci vašich stránek, aby byly snadno indexovatelné a viditelné pro vyhledávače.

 

 

Podívejme se nyní na jednotlivé klíčové parametry technického hodnocení SEO.

2. Optimalizace rychlosti (webu)

„Uživatelská zkušenost je výrazně ovlivněna rychlostí načítání webových stránek. Několik faktorů může ovlivnit rychlost načítání – je to mimo jiné kvalita webhostingu a serveru, velikost souborů na stránce, použití zastaralého správcovského systému pro web (CMS), počet HTTP požadavků na stránce nebo nevyřešené problémy s JavaScriptem. Na rychlosti stránek se také podílí použití obsahu třetích stran (například pluginy Chatu), rozměry obrázků, videí a souborů na stránce, stejně jako volba designových prvků. Dokonce i verze prohlížeče a chování uživatele mohou výrazně ovlivnit rychlost načítání stránky. Proto je klíčové zajistit, aby vaše webové stránky byly technicky optimalizované pro rychlost, aby byly snadno indexovatelné a viditelné pro vyhledávače.

Rozpoznat, zda vaše stránky splňují požadavky Google na rychlost načítání, můžete snadno na stránce => PageSpeed Insights.

3. Přívětivost pro mobily

Přívětivost pro mobilní zařízení je dalším kritickým technickým SEO faktorem při určování uživatelské zkušenosti. S rostoucím počtem mobilních uživatelů je nezbytné zajistit, aby byl váš web optimalizovaný pro mobily. Web optimalizovaný pro mobily je responzivní a přizpůsobí se různým velikostem obrazovky. Stránky by měly být navrženy tak, aby byly snadno použitelné na menších obrazovkách a dotykových zařízeních. Zamýšleli jste se například nad tím, jak snadno, nebo obtížně lze pro vaše uživatele obsluhovat tlačítka na vaší WEB stránce? 

4. Architektura webu

Architektura webu jako technický SEO parametr se zabývá strukturou a organizací stránek na vašem webu. Správně navržená struktura může pomoci vyhledávačům efektivně procházet a indexovat váš web. To však zahrnuje více než jen základní nastavení robots.txt či sitemap.xml. Při plánování architektury webového prostředí je nezbytné pečlivě promyslet uspořádání stránek a obsahu, aby poskytovaly uživatelům a vyhledávačům přehledné a užitečné prostředí. Jedním z klíčových prvků je informační hierarchie, která zajistí základní strukturu obsahu stránek tak, aby byl snadno procházen a vyhledáván. To zahrnuje logické kategorie obsahu, jeho další rozdělení do podkategorií a obsahových stránek, což usnadňuje navigaci uživatelům a zlepšuje jejich interakci s obsahem. [V tomto ohledu mám i já stále rezervy… 😎]

5. ON-PAGE Faktory SEO (tedy v obsahu stránky)

„On-page SEO se zaměřuje na optimalizaci částí HTML struktury vašeho webu, a to nejen viditelného obsahu, ale i souvisejícího zdrojového kódu HTML. Faktory přítomné přímo na stránce pomáhají vyhledávačům pochopit, o čem váš web je, a jak je relevantní pro konkrétní vyhledávací dotazy uživatelů. Tyto ON-PAGE faktory hrají opravdu klíčovou roli při optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Ovlivňují zásadně viditelnost a úspěch webové stránky ve výsledcích vyhledávání. Klíčovým prvkem je správné použití klíčových slov v titulcích, META popiscích a nadpisech stránek, což usnadňuje vyhledávačům interpretaci obsahu. Dále je důležité zajistit optimální rychlost načítání stránky – to jsme již diskutovali výše. Další významnou oblastí jsou URL struktury, které by měly být přehledné, obsahovat relevantní klíčová slova a být snadno čitelné pro uživatele. Důležitý je i responzivní design stránky, který zaručuje správné zobrazení na různých zařízeních.

6. OFF-PAGE Faktory SEO (tedy mimo vámi tvořený obsah)

Technicke SEO faktory jsou základ.

„Off-page SEO se vztahuje k technickým SEO faktorům a strategiím zaměřeným na propagaci vašeho webu. Tyto faktory mimo samotnou stránku přispívají ke zvýšení důvěryhodnosti a autority webových stránek (viz E-E-A-T) a zvyšují jejich popularitu mezi uživateli. Hlavním prvkem jsou zde backlinky, tedy odkazy z jiných webových stránek, směřující zpět na vaše stránky. Kvalita a autorita těchto odkazů jsou klíčové – odkazy z relevantních a důvěryhodných webů mají větší váhu než odkazy z nedůvěryhodných a nekvalitních zdrojů. Dalším důležitým faktorem je sociální důvěryhodnost, která zahrnuje aktivitu na sociálních médiích a sdílení obsahu uživateli. Čím více sdílení, komentářů a lajků obsah generuje, tím relevantnější je pro vyhledávače. Citace a zmínky vaší stránky na jiných webech jsou také významným aspektem, který svědčí o autoritě a důvěryhodnosti obsahu.

7. Jak tedy řídit Technické SEO faktory?

Lze jen potvrdit, i z mé praktické zkušenosti, že technické SEO je zásadním prvkem každé úspěšné strategie SEO. Před optimalizací obsahu webových stránek je nezbytné vyřešit veškeré technické nedostatky v souladu s pravidly SEO. Zlepšení rychlosti načítání stránek, optimalizace pro mobilní zařízení, správná architektura webu a další technické prvky mohou výrazně ovlivnit hodnocení webu ve vyhledávačích a poskytnout lepší uživatelský zážitek ještě před započetím práce na optimalizaci obsahu samotného. ALE:

 

„Technické SEO faktory = Podmínka nutná, nikoliv však dostačující!“ 

Další informace o názoru na důležitost technického SEO naleznete v podcastu Search Off the Record od profesionálů společnosti Google = Which aspect of my site should I focus on?

 

Další články

Ivo Ščuka fotografie

Zadejte svůj email 📧, odhlásit se můžete vždy 😎