Úplný SEO audit webu

Komplexní SEO audit je základem

Pokud se chce tvůrce WEBu seriozně zabývat kvalitou a viditelností svých stránek u vyhledávačů, pak je SEO audit základním úkolem ať už tvůrce samotného, nebo SEO specialisty. Existuje množství návodů, postupů pro SEO audit. Často je k dispozici i SEO audit zdarma. 

V dnešním digitálním světě je důležité, abyste se o svůj webový obsah starali tak, aby byl viditelný pro vyhledávače a přitahoval organický provoz. To je přesně to, co SEO audit podporuje a nabízí. SEO audit je podrobná analýza vašeho webu, která vám pomáhá identifikovat slabé stránky a navrhnout strategie pro zlepšení viditelnosti ve vyhledávačích. V tomto článku se podíváme na základní cíle SEO auditu, důležité ONPAGE a OFFPAGE faktory, nebo i na dostupné analytické nástroje.

SEO Audit scuka.cz

Obsah SEO Auditu

Webové stránky musí nabízet hodnotu. Bez chyb a slabých míst.

Informace, které poskytují vaše webové stránky musí nabízet hodnotné informace. Natolik hodnotné, že se k nim uživatelé budou (chtít) rádi vracet a v ideálním případě je sdílet s ostatními čtenáři nebo uživateli vašich služeb.

SEO Audit vám zajistí, že kvalita a způsob vaší prezentace bude mít jasnou definici cílů, čeho má dosáhnout. SEO obsahuje velké množství aktivit a činností. Ty je nezbytné optimalizovat pro zajištění kvalitního výsledku. SEO Audit vám umožní si nastavit priority tak, aby postupně docházelo k viditelným posunům a zlepšení. Prostřednictvím SEO optimalizace. 

1. Základní cíle SEO Auditu

Hlavním cílem SEO auditu je poskytnout vám podrobný přehled o tom, jak dobře je váš web optimalizován pro vyhledávače. Tímto způsobem můžete identifikovat příležitosti ke zlepšení a efektivněji řídit vaše SEO úsilí. SEO audit se zaměřuje na různé aspekty jako je technická stránka webu, kvalita obsahu, klíčová slova, struktura odkazů a mnoho dalšího. Cílem je odstranit překážky, které brání vašemu webu dosahovat vysokých pozic ve vyhledávačích.

2. ONPAGE Faktory

ONPAGE faktory se týkají všech prvků na vašem webu, které můžete ovlivnit přímo. Patří sem optimalizace klíčových slov ve zdrojovém kódu, kvalita obsahu, struktura URL adres, nadpisy, meta popisky a další. ONPAGE optimalizace je klíčová pro zajištění toho, aby vyhledávače správně chápaly a hodnotily váš web. Během SEO auditu se detailně analyzují tyto faktory a doporučují se případné změny a zlepšení. Mezi ONPAGE faktory patří:

 • Klíčová slova: Správné použití relevantních klíčových slov ve vašem obsahu, nadpisech, meta popiscích a URL adresách
 • Kvalitní obsah: Kvalitní a relevantní obsah je jedním z nejdůležitějších onpage faktorů. Vaše stránky by měly poskytovat užitečné informace, odpovědi na otázky uživatelů a měly by být dobře strukturované. Obsah by měl být přitažlivý, snadno čitelný a snadno sdílitelný.
 • Meta popisky: Meta popisky (meta tags) jsou krátké popisy, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání (SERP). Je důležité napsat atraktivní a relevantní meta popisky pro každou stránku, které přitahují uživatele k prokliku na váš web. 
 • Nadpisy a struktura obsahu: Používání hierarchických nadpisů (H1, H2, H3 atd.) je důležité pro organizaci obsahu na stránce. 
 • Optimalizace URL adres: URL adresy by měly být přehledné, krátké a obsahovat relevantní klíčová slova. 
 • Odkazy a vnitřní struktura: Správná interní propojenost je důležitá pro navigaci po vašem webu a umožňuje vyhledávačům snadněji procházet a indexovat stránky. 
 • Responsivní design: Vzhled a funkčnost vašeho webu na různých zařízeních (mobilní telefony, tablety, počítače). 
 • Rychlost načítání stránky: Rychlost načítání stránky má vliv na uživatelskou zkušenost i na SEO. 
 • Technické SEO: Správná konfigurace souboru jako je robots.txt, sitemapa, canonical tagy a podobně. 
 • ATD…

3. OFFPAGE Faktory

OFFPAGE faktory SEO se týkají externích signálů o vašem webu, které jsou mimo vaši webovou stránku a vyhledávače je využívají pro „nezávislé“ hodnocení kvality vašeho webu. Tyto faktory také ovlivňují autoritu a důvěryhodnost vašeho webu ve vyhledávačích. Některé klíčové OFFPAGE faktory SEO:

 • Kvalitní zpětné odkazy (backlinky): Zpětné odkazy jsou odkazy z jiných webových stránek směřující na váš web. Kvalitní a relevantní zpětné odkazy jsou jedním z nejdůležitějších offpage faktorů. Vyhledávače je považují za hlasování důvěry a autority.
 • Autorita a popularita stránek odkazujících: Vyhledávače hodnotí autoritu a popularitu stránek, které odkazují na váš web. Pokud vás odkazují relevantní a autoritativní weby ve vašem oboru, může to pozitivně ovlivnit vaše SEO. 
 • Sociální signály: Aktivita na sociálních médiích, jako jsou sdílení, komentáře a lajky, může také ovlivnit SEO. 
 • Online reputace a recenze: Recenze uživatelů, hodnocení a zpětná vazba na online platformách a webových adresářích.
 • Lokální SEO faktory: Pro místní podniky jsou důležité také lokální offpage faktory, jako jsou odkazy z místních webových stránek, obchodních adresářů, recenzí.
 • ATD…

4. Analytické nástroje SEO Auditu

Při provádění SEO auditu je důležité mít k dispozici správné analytické nástroje. Naštěstí existuje mnoho bezplatných nástrojů, které vám poskytnou potřebné informace. Například Google Search Console vám umožňuje sledovat výkonnost vašeho webu ve vyhledávačích, identifikovat klíčová slova, na která se váš web zaměřuje, a také upozornění na technické problémy. Další oblíbený nástroj je Google Analytics, který poskytuje detailní statistiky o návštěvnosti, chování uživatelů a mnoho dalšího. Spoustu dostupných nástrojů, často pro základní použití zdarma naleznete v článku PPC a SEO nástroje.

5. SEO Audit je součást SEO optimalizace

SEO audit jako součást SEO optimalizace je klíčovým krokem k úspěchu vašeho webu. Pomáhá vám identifikovat nedostatky a poskytuje nástroje pro zlepšení vaší organické viditelnosti ve vyhledávačích. Můžete se zaměřit na ONPAGE a OFFPAGE faktory, využít analytické nástroje zdarma nebo využít profesionální pomoc.  

V rámci provedení SEO auditu získáte cenné informace o stavu vašeho webu a identifikujete oblasti, které vyžadují zlepšení. Pokud nemáte dostatečné znalosti SEO nebo nemáte čas na implementaci nezbytných změn, můžete využít mých služeb SEO specialisty. Nabídka SEO optimalizace zahrnuje komplexní analýzu vašeho webu, návrh postupu a strategie, technické úpravy, optimalizaci obsahu a další aktivity. Profesionální SEO služby vám pomohou maximalizovat potenciál vašeho webu a dosáhnout lepších výsledků ve vyhledávačích. 

SEO & PPC Akademie - Změna pozice klienta po SEO optimalizaci

Další články

Ivo Ščuka fotografie

Zadejte svůj email 📧, odhlásit se můžete vždy 😎